ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนยื่นคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2 กุมภาพันธ์. 2567

Presubmission flowchart new.png

หมายเหตุ:

1. ท่านสามารถศึกษารายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอต่ออายุ ได้โดย คลิก
2.ท่านสามารถเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนยื่นคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Pre-submission) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2567 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-590-7000 ต่อ 97476, 061-409-0919, 080-061-1424