อย. คลอดประกาศฯ เพิ่ม รายการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน Positive lists ขออนุญาตแบบ จดแจ้ง สะดวก-รวดเร็ว รวมทั้งสิ้น 157 ตำรับ 212 มอโนกราฟ
4 กรกฎาคม 2566

01-news-2.jpg

 

01-news-1.jpg