การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

ไฟล์ PDF

1

คำแนะนำในการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5ข้อ 1.1 ตำรับยาแผนไทย

link-png-icon 1.png


ข้อ 1.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิดใช้ภายนอก

pdf 3.png


ข้อ 1.3 ชาจากใบกัญชา/ชาจากใบกัญชง

pdf 3.png

2

แบบตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ฉบับที่ 1)ข้อ 2.1 แบบ ก.1 และ ก.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ก.1 และ ก.2) ยาใช้ภายนอก-กัญชา กัญชง

pdf 3.png


ข้อ 2.2 แบบตรวจสอบการยื่นเอกสาร ชาจากใบกัญชา ชาจากใบกัญชง

pdf 3.png

3

แบบคำขอผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพข้อ 3.1 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชา-ผงหยาบ

pdf 3.png


ข้อ 3.2 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชา-ใบแห้ง

pdf 3.png


ข้อ 3.3 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชง-ผงหยาบ

pdf 3.png


ข้อ 3.4 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชง-ใบแห้ง

pdf 3.png

4

แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ข้อ 4.1 แบบ ทบ.1 ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชา-ผงหยาบ

pdf 3.png


ข้อ 4.2 แบบ ทบ.1 ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชา-ใบแห้ง

pdf 3.png


ข้อ 4.3 แบบ ทบ.1-ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชง-ผงหยาบ

pdf 3.png


ข้อ 4.4 แบบ ทบ.1 ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชง-ใบแห้ง

pdf 3.png